/
  • Saueskinn

  • Lammeskinn av pelssau med forskjellige pelslengder, farger på krøll og lær.

   Lammeskinn av Pelssau

   Lammeskinn av Pelssau

   Lammeskinn av pelssau med forskjellige pelslengder, farger på krøll og lær.

  • Saueskinn med variasjon i farger og krøll.

   Søye- og værskinn av pelssau

   Søye- og værskinn av pelssau

   Saueskinn med variasjon i farger og krøll.