/
    • Pelssauskinn levert til beredning på Donnia Skinn AB

      9. november 2016
    • passat  beredning2 beredning5

      Da var reisen over for i år. Først hentet vi ett tilhengerlass med våre egne saltede råskinn på Nortura på Gol. Så reiste vi til berederiet Donnia Skinn. Alltid hyggelig å komme til Donnia Skinn, selv om det er en lang reise, er det absolutt verdt turen. Skinnene våre blir nummerert og tilskjært. Og her blir skinnene dømte en gang til, dette fordi de skal kunne gi den beste beredningen av hvert skinn. Nå blir det bare å vente til de er ferdige en gang i februar mars. Da blir det en ny reise igjen, kan nesten ikke vente!