/
  • Parringslista vår endelig klar og tatt i bruk!

   25. desember 2016
  • Etter mange og lange kvelder først i desember er endelig parringslista til pelssausøyene våre klare. Åtte flotte pelssauværer av egen besetning er fordelt på pelssøyene etter alle kunstens regler og litt etter mine. Dette er viktig, det må bli rett med krøll, farge, og avstamming, og en må passe ekstra godt på slekta, slik at det ikke blir innavl. Min mann Andres, som skal vise værene hvilke søyer væren skal parre, har alltid en utfordring med å få sauebingene til å gå opp. 170 søyer skal fordeles i bingene slike at det skal være enkelt å gå med værene nesten hele desember og til langt ut i januar. Godt å få litt hjelp av yngste sønnen Jan Ove da:)

   Det er litt av en prosess, Andres går forbi alle bingene med væren for å se om noen søyer byr seg frem, og det merkes med merkestift på søya og det blir notert i lister. Det er ikke den optimale måten å sjekke brunst på, men er det mange parringsvillige søyer som er i samme binge, så kan det bli litt av en utfordring for både bonde og vær å gå inne i bingen.  Neste fjøsstell er det tilbake med rett vær til denne søya. Ta henne frem på forbrettet til væren, som nå står klar til å parre den villige søya. Og vi gjentar parringen på samme søye også ved neste fjøsstell.

   Vi inseminerer også de aller flotteste søyene våre med sæd av værer vi har kjøpt fra sædbanken på Staur. Dette er værer som er gransket og klare for avl. Dette for å få nytt blod, enda flottere pels og forhåpentligvis enda mer kjøtt på lammene.

   Selvfølgelig ville veldig mange søyer ha vær akkurat på julaften i år, og siden vi dobbelt parrer alle søyene våre ble det ekstra mye fjøsarbeid denne aftenen. Da er det bare å forskyve middag og gaver. Men dette må til, slik at vi er sikre på at det blir lam til våren. Og slik går nå dagene fremover, til alle søyene våre er blitt parret av væren de har fått tildelt, og til alle er fornøyde:) Da er det bare å vente til fostertelleren kommer, og forteller oss hvor mange lam hver enkelt søye får.

   Da gjenstår det bare å ønske alle våre kjære kunder, venner og familie fortsatt god jul og ett riktig godt nytt år når den tid kommer.