/
    • Belted Galloway

    • Det er vår sønn Jan Ove og hans samboer May Kristin Haugo som er storfeoppdrettere på Stele Gard.